Binance Iran

سفارش OCO چیست؟
نکات تجاری

سفارش OCO چیست؟

توجه: ما توصیه می کنیم قبل از ادامه ، راهنماهای خود را در مورد سفارشات حد و محدودیت بخوانید . سفارش OCO یا One Cancels the Other به شما امکان می دهد تا همزمان دو سفارش انجام د...
راهنمای تجارت حاشیه Binance
نکات تجاری

راهنمای تجارت حاشیه Binance

نحوه افتتاح حساب بازرگانی مارجین در Binance پس از ورود به حساب Binance ، موس را به گوشه بالا سمت راست منتقل کرده و روی نماد نمایه خود بروید. این برای همه متفاوت خواهد بود و دو...
سفارش بازار چیست؟
نکات تجاری

سفارش بازار چیست؟

سفارش بازار چیست؟ سفارش بازار ، سفارشی است برای خرید سریع یا فروش با بهترین قیمت موجود. برای پرکردن نیاز به نقدینگی است ، به این معنی که براساس سفارشات محدودی که قبلاً در دفتر...